552 865 00
 476 00 136 / 994 35 135

Gode råd om fargesammensetning og miljøriktige valg

Gode råd om fargesammensetning

Når du velger farge, er det naturligvis først og fremst din egen smak som betyr noe. Fargesammensetning er helt personlig og mye avhengig av de konkrete rom og den stemning du ønsker å skape. Vi gir her noen tommelfingerregler du kan bruke og som kanskje hjelpe deg i dine vurderinger.

Bedøm alltid fargene i ditt eget hjem slik at du kan se om fargene harmonerer med rommets farger. Gi deg god tid til å velge, det betaler seg. Vurder fargeprøver i både dagslys og lampelys.
Jo større flaten er jo kraftigere virker fargene. Det kan derfor være smart å velge lysere nyanser til store flater og sterkere farger til små flater. Bruk hvit og nøytrale farger til å skille kulørte farger. Lyse farger får rom til å virke større, mens mørke farger får rom til å virke mindre.
De fleste foretrekker rolige farger i rom man oppholder seg mye i, derimot kan sterkere farger benyttes i rom hvor man ikke oppholder seg mye i.
Vær ikke redd for å blende varme og kalde farger, dette kan ofte gi en flott effekt.

Miljøriktige valg - enklere enn du tror

De fleste maling-, lakk- og limprodukter inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø. Men noen er bedre enn andre. Grovt sett kan produkter innen maling, lakk og lim deles i to grupper: De som inneholder organiske løsemidler, som white spirit og terpentin, og de som er vannbaserte.
Produkter med organiske løsemidler slipper ut flyktige organiske forbindelser. Dette påvirker miljøet på flere måter. Stoffene bidrar til å danne bakkenært ozon, som er helseskadelig og kan redusere planteveksten. Løsemidlene kan også forårsake svimmelhet, hodepine og luftveisinfeksjon.

Velg vannbaserte produkter der det er mulig. Det er viktig å spørre forhandleren om riktig bruksområde og fremgangsmåte. De vannbaserte produktene har endret seg fra de først ble introdusert på markedet, og kan på mange områder konkurrere med løsemiddelbaserte produkter. Spør forhandleren hvis du er i tvil.
Se etter miljømerking som Svanen og EU-blomsten når du velger produkt. Hvis forhandleren din ikke har maling med miljømerke, kan du sjekke www.ecolabel.no

Website by